Generalforsamlingen den 9. marts 2017

Der var fremmødt 18 medlemmer

Formandens beretning, regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger

Hvis du gerne vil se regnskab for 2016 og budget for 2017, så udfyld skabelonen "henvendelser" under kontakt. Herefter vil du modtage det på mail

Til bestyrelsen blev Steen Paulsen og Per Bach genvalgt

Som suppleanter blev Bruno Mølgaard og Jørn Søndergaard genvalgt


Som revisorer blev Allan Jensen og Anders Larsen genvalgt 
Cookies

Kontakt

Aabybro Antennelaug
Kirkevej 25
9440 Aabybro
Tlf: 20 26 64 41 - Steen
Tlf: 21 96 44 12 - Karsten