Beretning fra generalforsamlingen den 9. marts 2017Beretning Aabybro Antennelaug 2016

 

Præsentationaf bestyrelsen

Flemming Jensen: Skift af filtre

Flemming Stark: Skift af filtre

Karsten Høgh:Teknisk support, FDA

Per Bach: Medlemsreg.,kassere, AaBN

Steen Paulsen: Formand, AaBN

 

AabybroAntennelaug havde 1520 medlemmer pr. 31. december 2016. Vi havde mulighed for ca. 2500. Vores medlemstal svinger fra år til år. Vi burde have fuldt hus, da vi har en af Danmarks billigste grundpakker.

Jeg vil gerne her på generalforsamlingen pointere - vi er en forening og ikke et selskab. Vi vil gøre det vi mener er bedst for vores medlemmer, og ikke for et selskab. Det skulle gerne afspejles i vores prispolitik.

 

Vores net fungere fint. Vi har ikke haft de store uheld eller omkostninger. Vores net er et 862 MHz.

Sammensætningen af vores pakker er gået fra mange store pakker til flere og flere grundpakker.Vores medlemmer vælger selv deres TV ud fra de tilbud de kan få på internettet.Vi har få brugere på BlandSelv.  Kun internet kan vi tilbyde fra midt i andet kvartal 2017. Mellem /fuld pakke, er stort set kun os gamle der bruger. ---  I fremtiden vil bestyrelsense se på disse indtægtskilder og muligheder som foreningen kan gøre brug af.

AabybroAntennelaug er medlem af AaBN. AaBN er en fælles forening mellem Birkelse/Ryå,Biersted, Nr. Halne, Sulsted, Aabybro. Vi har master og hovedstation sammen.Masterne bliver udlejet til blandt andre - teleselskaber, landboforeninger,m.v..

 

YouSee er vores leverandør af TV og internet.

YouSee har været på medlemsbesøg 2 gange i 2016. Førstegang ved Expert i Juli måned. Andengang var på Søparken, med gennemgang af BlandSelv og brugen af den nye boks.Jeg vil gerne sige tak for det store fremmøde. Vi som bestyrelse er glade for,når der er medlemsarrangementer, i møder talstærkt op.

Vi har med beklagelse haft IT problemer med YouSee siden de blev sammenlagt med TDC i maj2016. Det har givet sig udslag i, de ikke kunne se om et medlem var medlem af foreningen, - og blev dermed kasteblod mellem YouSee og foreningen, når der blev bestilt internet, samtidig med man meldte sig ind i foreningen. Det er således vi som forening, kun står for TV. Internet skal bestilles ved og afregnes medYouSee. Man får medlemsrabat på internettet når man er medlem af en antenneforening, husk sig altid i er medlem af Aabybro Antennelaug, når i henvender jer hos YouSee. Vi har gjort vort yderst for at løse denne situation.Disse IT problemer er løst først i 2017, således vores medlemmer ikke bliver kastebold i fremtiden.

Nytårsaftenkan vi jo kun alle beklage. Foreningens hjemmeside var hurtigt opdateret  med gode informationer.

Brug altid vores hjemmesidde. Det er den nemmeste måde at komme i kontakt med os. Vi bestræber os på en tilbagemelding inden for meget kort tid.

 

JammerbugtKommune kaldte til møde ang. mobil- og bredbåndsdækning i kommunen. Vi har deltaget i alle disse møder. Det har medført vi eksperimentere i øjeblikket med punkt til mange punkter (P2MP) teknologi, til de ejendomme der er udenfor vort normale dækningsområde. Normalt dækningsområde skal forstået således -- der hvor vi har gravet kabler ned --. Vi har opsat udstyr i masten ved Rådhuset.Dette udstyr kan levere bredbånd med høj hastighed, til husstande der normalt ikke kan få højhastighed. Dette anlæg kan dække en radius på ca. 10 km. fra vores mast. Systemet er ved at være færdig testet. Vi forventer, vi får udarbejdet en forretningsplan i første halvår 2017.

 

Bestyrelsenhar deltaget i flere messer og arrangementer. Her kan nævnes

YouSeeRegionsmøde, Stofa Dage, FDA Messe ( FDA er en landsdækkende sammenslutning afantenneforeninger ). På disse temadage får vi information/inspiration til hvad fremtiden byder, og hvad andre foreninger går og tomler med.

 

Cookies

Kontakt

Aabybro Antennelaug
Kirkevej 25
9440 Aabybro
Tlf: 20 26 64 41 - Steen
Tlf: 21 96 44 12 - Karsten