Aabybro Antennelaug har holdt sin årlige ordinære generalforsamling den 9. marts 2017

Der var genvalg af de bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, da Aabybro Antennelaug holdt generalforsamling på Kultur- og Erhvervscentret i Aabybro.

Formand Steen Paulsen kom i sin beretning ind på, at antennelauget med sine 1520 medlemmer er den absolut største leverandør af tv og internet i Aabybro. Foreningen kan tilbyde en af Danmarks billigste grundpakker og pointerede, at lauget er en forening, der skal gøre det bedst for medlemmerne og ikke et selskab, der skal genere overskud til aktionærer. Antennelauget ejer selv både ledningsnet og antennemast – og begge dele er for længst betalt – derfor kan vi holde de lave priser.

Aabybro Antennelaug er medlem af AaBN, der er et samarbejde mellem Birkelse/Ryå, Biersted, Nørhalne, Sulsted og Aabybro. Vi har master og hovedstation sammen, og masterne bliver udlejet til blandt teleselskaber, landboforeninger.

YouSee er leverandør af TV og internet. Sammen med YouSee har der været to medlemsbesøg i 2016, der begge har været godt besøgt.

I sin beretning fortalte Steen Paulsen også, at foreningen havde deltaget imange møder med Jammerbugt Kommune om mobil- og bredbåndsdækning i kommunen.

Det har medført, at foreningen i øjeblikket eksperimenterer med punkt til mange punkter teknologi til de ejendomme, der ligger udenfor det normale dækningsområde, hvor der er gravet kabler ned.

Antennelauget har nu opsat udstyr i masten ved rådhuset, der kan levere bredbånd med høj hastighed til husstande, som normalt ikke kan få højhastighed. Dette anlæg kan dække en radius på ca. 10 kilometer fra masten. Systemet er ved at blive testet, og der forventes en forretningsplan i første halvår 2017.

Bestyrelsen er formand Steen Paulsen, samt Flemming Jensen, Flemming Stark, Karsten Høgh og Per Bach.