Beretning for året 2018 og frem til 26. marts 2019

 

Præsentation af bestyrelsen:

Flemming Jensen: Flemming møder I, i gadebillet, da det er ham der kommer og skifter filtre og åbner og lukker.

Flemming Stark: Afløser Flemming Jensen, samt står for vores annoncering og Facebook.

Niels Ponsaing: Teknisk indsigt i vores anlæg, samt medlem i bestyrelsen i AaBN.

Per Bach: Medlemsregistrering, Kassere, teknisk indsigt i vores anlæg, forhandlingsudvalg, samt hjemmeside administrator.

Steen Paulsen: Foreningens ansigt ud af til, medlem i AaBN bestyrelsen, forhandlingsudvalg, tovholder.

 

Vores net i 2018 har fungeret uden de store problemer.

Vi var 1520 medlemmer pr. 31 december 2018. Mod 1533 pr. 31 december 2017.

Vi meldte os i 2018 ud af FDA, da bestyrelsen ikke kunne se det fremtidige formål med at være medlem, nu vi har indgået en aftale med Stofa.

2018 gik med forhandlinger med YouSee og Stofa, på det mandat vi fik på sidste generalforsamling. Forhandlings udvalget holdt mange møder med både YouSee og Stofa. Jeg vil gerne endnu engang takke forhandlingsudvalget for den frivillige tid der blev brugt til vores fælles bedste, i de mange forhandlinger vi havde.

Oplægget fra de 2 udbydere, som forhandlingsudvalget havde forhandlet, blev præsenteret sammen ned de 2 udbydere for den samlet bestyrelse, hvorefter den samlet bestyrelse valgte Stofa udefra følgende kriterier:

 

Vi kan nu igen dække hele byen. Således man kan tage sit tv og internet med hvis man flytter internt i Aabybro by og dermed forblive medlem af Aabybro Antennelaug.

Vi kan tilbyde de adresser der ikke har vores COAX  kabler, men kun fiber kabler, at benytte de tilbud vi har i foreningen. Hvis alle benytter sig af dette tilbud, har alle husstande i Aabybro signal fra vores forening.

Vi får opgraderet vores anlæg til DOCSIS 3.1 til en værdi af ca. 6 mill., således vi kan få ca. de samme hastigheder og kvalitet som på fiber. Støjen i nettet bliver mindre, og vi får dermed også en bedre kvalitet på TV signalet.

TV pakke priserne er lidt mindre ved Stofa end ved YouSee.

Kontrakten med Stofa er gældende i 5 år med en option på yderligere 5 år, hvorefter fiber nettet, hvor der kun er fiber net og vi i dag ikke har COAX, over går til vores forening. Derefter vil foreningen igen eje og have eget net i hele byen.

I nye udstykninger, bliver kablerne nedgravet og betalt af Stofa, og overdrages umiddelbart herefter til foreningen kvit og frit.

 

Overgangen fra YouSee til Stofa

Der blev afholdt medlemsmøde i oktober med præsentation af Stofa som ny udbyder.

Der blev afholdt 4 torsdags ”indskrivning” arrangementer på Medie Centeret, i november og december. Hvor man kunne tilmelde sig den TV pakke, internet, TV boks, m.v. som man ønskede.

Der var lidt rod i systemet. Alle fik ikke det med hjem de skulle. Det blev fikset hen af vejen.

Den 8. januar 2019 overtog Stofa signalet i vort net. De var mødt talstærkt op med mange teknikere med kommandocentral på Medie Centeret, og bestyrelsen.

Herfra blev der sendt folk rundt i byen for at hjælpe med installationen af det udstyr man nu skulle have, hvis man ikke kunne fikse opgaven selv. Denne kommandocentral var der frem til den 11. januar, hvorefter Steen Holm fra Stofa, der har kontor på Medie Centeret, har taget mange Adhog opgaver, samt koordineret teknikerbesøg.

Der har været mange problemer med husinstallationerne, fordi Stofas TV kanaler ligger på andre frekvensområder end YouSee. Det oplevede mange, ved at de ikke kunne se DR2 og andre kanaler i det område, derudover havde mange også problemer med Wi-Fi dækning.

Stofa har hjulpet med mange husinstallationer, således problemerne blev løst. Dette var gratis, og er gratis frem til 30. marts 2019. Der er mange der har fået et beløb af vide eller på en sms. Hvis der er nogle der har betalt eller har en regning, vil vi meget gerne have en kopi, således beløbet kan blive refunderet og regningen slettes. (Kan sendes vores mailadresse aabybroantenneforening@gmail.com)

Hvis der er nogle der har dårligt signal, vil vi meget gerne have en besked om dette, således dette kan fikses inden den 30. marts 2019.

På trods af vores problemer er skiftet til Stofa fra YouSee gået noget bedre end sidst, da vi sidst skiftede fra Stofa til YouSee for ca. 6 år siden, hvor Flemming Jensen på privat adressen var belejret af medlemmer der havde problemer. Så alt i alt er skiftet af TV og internet forløbet nogenlunde.

Det er straks en anden situation med IP telefoni. Her er det desværre gået helt i sort for Stofa. Stofa har lagt sig fladt ned og erkendt, at dette var noget lort på godt jysk. Stofa er på vej ud med en vingave til alle der har IP telefoni gennem Stofa.

Stofa har overtaget Serviceaftalen fra DKTV pr. 1. marts i år, da DKTV ikke ønsker at servicere et anlæg de ikke selv har installeret. Stofa opgradere som tidligere nævnt vort anlæg til DOCSIS 3.1

Facebook:

Vi takker for den store interesse der har været på vores Facebook side.

Jeg vil gerne opfordre til en ordentlig tone – husk på at det trods alt er frivilligt arbejder vi laver.

AaBN:

AaBN er vores fælles sammenslutning af antenneforeninger i Aabybro, Birkelse-Ryå, Biersted, Nr. Halne og Sulsted.

Forening driver de master, hovedstationer og kabler der er i mellem os. I dag bruger vi ikke antenner og paraboler – alt kommer i fiberkabler. Foreningen får deres indtægt gennem udlejning af masterne – primært fra Teleselskaberne, men også fra f.eks. Fjernvarmen i Aabybro og andre. Vi havde også en fælles servicekontrakt gennem DKTV, som nu er delt mellem Aabybro (Stofa) og de øvrige medlemmer af AaBN (DKTV).

De øvrige foreninger har et ønske om, at Aabybro bliver passiv medlem foreningen, da de mener det er servicekontrakten der binder os sammen.

Det er vi ikke enige i, da vi i Aabybro ser foreningens aktiv i at drive masterne til alles bedste.

Bestyrelsen i Aabybro har med den begrundelse afvist dette ønske, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling i AaBN.

Bestyrelsen har med beslutningen om overgang fra YouSee til Stofa, set udover gamle doktriner, således foreningen udvikler sig med den tid og ånd vi liver i.

YouSee:

Hvis der er nogle der har fået regning fra YouSee fra 08. januar og frem, skal i kontakte YouSee og fortælle aftalen er opsagt kollektivt fra Aabybro Antennelaugs side. Dette gælder for TV og internet. Hvis de fastholder, vil vi gerne have en kopi af regningen således vi kan få rettet den til de faktiske forhold.

Jeg vil gerne her til slut takke hele bestyrelsen og vore første suppleant for det meget store stykke arbejde de har udført til vores fælles bedste.