Generalforsamlingen i år afholdes den 17. marts kl. 19:30 på Hotel Søparken i Aabybro.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Forslag til budget for det kommende år samt fastsættelse af honorar til bestyrelsen. 

5. Behandling af forslag.
6. Valg af bestyrelse. 
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt.
 
Forslag der ønskes behandlet på Aabybro Antennelaugs

årlig ordinær generalforsamling skal være

formanden i hænde senest torsdag den 10. marts

Kirkevej 25 eller på mail til: aabybroantenneforening@gmail.com