Beretning for 2019 – Aabybro Antennelaug

 Takke Carl for tro tjeneste der har valgt at gå på pension 

Præsentation af bestyrelsen.

Per, Niels, Flemming S, Flemming J, Steen

Stofa:

Der har haft 4 statusmøder, hvor de problemstillinger der har været, er blevet behandlet. Der ud over har vi haft møder ang. vores net struktur.

Medlemmer:

Vi har haft et fald i medlemmer med TV pakker fra ca. 1500 ultimo 2018 til ca. 1410 ultimo 2019.
BBO stiger støt og ligger ultimo 2019 på ca. 60. (Indtægt på ca. 15.000,-)
Vi har ”overtaget” Stofa’s fiberkunder i Aabybro, hvor der kun er fiber, hvilket giver 280 nye ”medlemmer” på TV pakkerne (og et overskud til foreningen på ca. 8.000,-)

(Ifølge statistikkerne så falder flowtv i generelt lige nu med lidt over 3%, og for de unge er det væsentlig mere)

Vi har flere og flere medlemmer der kun har bredbånd.

Stofa har tilbud på grundpakken med DKK. 100,00 i rabat i 6 mdr. med box og HBO. Det skyldes den store tilbagegang de oplever for TV-pakker. ( Gælder kun hvis man ingen TV-pakke har )

AaBN:

Fået masten og hovedstationen tilbage, da de øvrige foreninger ikke kunne give tilladelse til at Aabybro Fjernvarme kunne sætte udstyr op i masten, således de kan aflæse deres kunders forbrug. Vi mener ikke det kunne have sin berettigelse, derfor tog bestyrelsen denne beslutning. Masten og hovedstationen er trukket ud af fordelingsnøglen.

Vi er stadig medlem af AaBN, med den samme fordeling – vores mast.

Net:

Vores net er velfungerende og der har ikke været de store udfordringer. Vi har brugt meget tid med Stofa på at diskutere vores nets fremtid. Fiber, må vi konstatere er fremtiden, da ingen af de landsdækkende selskaber bruger andet end fiber. Vi har talt om alle vores medlemmer kunne få fiber og de muligheder dette giver. Vi har set på mange modeller, vi har ikke kunnet nå til enighed med Stofa. Vi får vores net opgraderet i Q1 2021 til 3.1, således vi også kan tilbyde 1000/100. Vi som forening skal eje vort eget net. Bestyrelsen kan se en fordel med fiber, således vi har en nettype til vores udbud af services. Vores net bliver blandet hvis vi har en kontrakt med Stofa i en 10 års periode. Vi har områder i byen hvor der er Coax og Fiber og kun Fiber. De områder hvor der kun er Fiber vil overgå til foreningen efter denne 10 års periode. Denne aftale har givet mange medlemmer mulighed for at beholde de gode priser som foreningen har, når de flytter rundt i byen

Fastspeed og lignende:  

Disse kan vi ikke tilbyde på nuværende tidspunkt. Vi skal have opgraderet vores net til 3.1, samt have den platform det skal være på, samt de skal have en aftale med Stofa og ikke mindst Aabybro Antennelaug med leje af vort net. Denne leje skal gå til vedligehold af nettet. Vi har Stofa ( 2018-2022 ) som udbyder i vort Coax net. Vi vil altid være opmærksom på de udbud der måtte være til gavn for medlemmerne.

Stofa har tilbud på 200/200 til DKK. 299,00 – 20 = 279,00 inkl. Sikkerhedspakke og 2 superwifi

Banker:

Formand og kassereren har talt med vores banker ang. negativ forrentning. Vi har ikke fået ændret de retningslinjer de har. Bestyrelsen har et for slag til generalforsamlingen hvordan vi kan minimere dette.

Andet:

Face Book: Jeg vil gerne opfordre alle til at skrive i en tone man selv gerne vil tiltales i. Jeg er dybt rystet over der bliver skrevet at bestyrelsen ikke gør noget for foreningen, da det ikke er lønnet. Alle der er i denne bestyrelse gør et stort og konstruktivt arbejde for foreningen. Der er ingen der har sure miner eller ikke deltager hvis det er i deres arbejdstid. Så denne bestyrelse gør deres arbejde for foreningens ve og vel og ikke egen vinding.

Mast og hovedstation bliver renoveret i disse uger, således de præsentere sig ok. Vi har brugt meget tid på ejerforholdet. Der findes ingen papirer på disse, hverken hos kommunen eller os. Vi har haft møder og skrevet til kommunen således dette kan blive bragt i orden. Vi har fået mundtlige tilsagn, men mangler det på skrift. Vi forventer dette i den nærmeste fremtid. Vi kommer til at betale en årlig leje af matriklen. Hvad den bliver er endnu ikke faldet på plads.

Vi har haft en del henvendelser fra borgere i vores naboforeninger der gerne vil have det TV- udbud vi har, da deres YouSee udbud har langt færre kanaler end Stofa’s udbud. Vi kan ikke levere TV og internet til disse, da vort udbud kun gælder i Aabybro.

Bestyrelsen vil arbejde på ændringer af vores vedtægter, så ledes de bliver tidssvarende. Disse bliver fremlagt på en senere generalforsamling.

I vil blandt andet kigge på:

Kontingent – I dag har vi ingen kontingent, det er brugerne af vores ydelser der er medlem.

En mærmere beskrivelse af formålet med foreningen. Da der er stor udvikling hvordan markedet udvikler sig fra kun TV og til i dag hvor der er internet og frit valg af de tjenester man ønsker.

Hvordan vi kan afvikle foreningen hvis den tid kommer.