Referat fra Generalforsamlingen 2024

Referat af generalforsamling den 14. Marts 2024.

Fremmødte:           16 heraf 5 fra bestyrelsen

Referent:  

 

Flemming Stark

 

 

Dagsorden: 1.     Valg af dirigent

2.     Formandens beretninger

3.     Aflæggelse af regnskab

4.     Forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent og fastsættelse af honorar til bestyrelsen

5.     Behandling af forslag

6.     Valg af bestyrelse

7.     Valg af 2 suppleanter

8.     Valg af 2 revisorer

9.     Eventuelt

 

 

 

Pkt.   1 Valg af dirigent

Foreningen foreslår:  Per Bach

Per Bach - godkendt som dirigent

Generalforsamlingen er varslet i lokalavisen d. 21. februar 2024

 

 

Pkt.   2 Formandens beretninger

Formanden Steen Paulsen aflægger beretning

 

Beretningen godkendt efter følgende spørgsmål:

 

Hvor mange mulige slutninger er der i dag på COAX nettet?

Svar:  ca. 2400

 

Hvordan kan man nøjes med de ”små” prisstigninger – når man hører alt Norlys normalpriser stiger med 45 kr. på grundpakken og 20 kr. på de øvrige pakker:

Svar: Gode forhandlinger og det at foreningen selv bestemmer prisen på TV-pakkerne. Det betyder så, at vi kan ”nøjes” med at hæve vores priser med 20 kr. på grundpakken, 20 kr. på mellempakken og 10 kr. på den store TV-Pakke

 

 

 

Pkt.   3

 

Aflæggelse af regnskab

Regnskab fremlagt af Per Bach

 

Godkendt.

 

 

 

Pkt.   4 Forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent og fastsættelse af honorar til bestyrelsen

 

Forslag til budget fremlagt af kasserer Per Bach

Budget godkendt.

 

Forslag til pakke priser fra 1. april 2024

Grundpakke :   Kr.: 218,-

Mellempakke : Kr.: 474,-

Fuldpakke :      Kr.: 689,-

 

Pakkepriser blev godkendt

 

Pkt.   5 Behandling af forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag.

 

Pkt.   6 Valg af bestyrelse

På valg er:

                    Niels Ponsaing  (modtager genvalg)  

                    Flemming Stark (modtager genvalg)

                    Keld Sørensen   (modtager genvalg)

 

Niels, Flemming og Keld blev genvalgt uden modkandidater

   

Pkt.   7                     Valg af 2 suppleanter

                                                                  Jørn Søndergaard – Valgt til 1. suppleant

                                                                  Jørn Ebbe Larsen – Valgt til 2. Suppleant

 

 

Pkt.   8                     Valg af 2 revisorer

                                                                 Allan Jensen - Genvalgt

                                                                 Anders Larsen - Genvalgt

 

Pkt.   9                     Eventuelt:

                                           Mulighed for at tilbyde Wifi fra vores mast på Toftevej.

Der var flere gode forslag til fejring af vores kommende 50 års jubilæum.             Hoppeborg, Pølsevogn med øl og vand. Måske i samarbejde med byens lokale Radio og TV forhandler. Bestyrelsen arbejder videre med opgaven

 

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig som:


Formand:                   Steen Paulsen
Kasser:                       Per Bach
Bestyrelsesmedlem: Keld Sørensen
Referent:                   Flemming Stark
Bestyrelsesmedlem: Niels Ponsaing