Der var 3 forslag til generalforsamlingen der alle blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen

Vi har tidligere haft et æresmedlemskab af foreningen, hvor man får betalt grundpakken fra foreningen. Dette er efter vores nye aftale med Stofa vanskeligt at opfylde, så derfor forslår bestyrelsen at vi fjerne ”begrebet” æresmedlem af Aabybro Antennelaug.

Vi foreslår derfor, at vi til nuværende æresmedlemmer (2) og kommende medlemmer af bestyrelsen med over 10 års bestyrelsesarbejde, modtager et skattepligtigt beløb på kr. 10.000,- når de stopper. 

Forslag fra bestyrelsen

Vi har i dag en negativ rente i vores pengeinstitutter og kommer med vores nuværende egenkapital til at betale omkring kr. 15.000,- 20.000,- i renteudgifter pr. år.

Vi foreslår derfor, at bestyrelsen bemyndiges til at forvalte foreningens midler i investeringer med lav risiko efter rådgivning fra en af vores banker. (Sparnord, Sparekassen Vendsyssel eller Nordjyske Bank)

Forslag fra Bjarne T. Nielsen

Pakkeskift skal være gratis, både til større pakke og til mindre pakke.

For at det ikke skal gå helt over gevind med pakkeskift, bør der indføres en årligt gebyrfri mulighed for pakkeskift, både til større pakke og til mindre pakke. Hvis udbyder har et ønske om at pakkeskift til større pakke kan gebyrfrit ske oftere end en gang om året, er det deres valg.

Begrundelse

Jeg ser en fremtid hvor antennelaugets programleverandører i stigende grad vil tilbyde forskellige produkter, bla. Streaming tjenester, tilkøb af enkelt programmer o.s.v. Derfor bør man have mulighed for at skifte det faste udbud vederlagsfrit en gang om året.