Generalforsamling

Generalforsamlingen den 10. juni 2021 på grund af COVID-19

Der var fremmødt 14 medlemmer inkl. bestyrelsen

Formandens beretning, regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger

Hvis du gerne vil se regnskab for 2020 og budget for 2021, så udfyld skabelonen under kontakt. Herefter vil du modtage det på mail

Til bestyrelsen blev Steen Paulsen og Per Bach genvalgt

Som suppleanter blev "Jørn Søndergaard - Afventer bekræftelse fra Jørn)" og Bruno Mølgaard valgt

Som revisorer blev Allan Jensen og Anders Larsen genvalgt

Som revisor suppleant blev Jan Pedersen genvalgt