Generalforsamling

Generalforsamlingen den 26. august 2020 på grund af COVID-19

Der var fremmødt 24 medlemmer inkl. bestyrelsen

Formandens beretning, regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger

Hvis du gerne vil se regnskab for 2019 og budget for 2020, så udfyld skabelonen under kontakt. Herefter vil du modtage det på mail

Til bestyrelsen blev Niels Ponsaing, Flemming Stark og Flemming Jensen genvalgt

Som suppleanter blev Jørn Søndergaard og Bruno Mølgaard valgt

Som revisorer blev Allan Jensen og Anders Larsen genvalgt

Som revisor suppleant blev Jan Pedersen valgt