Generalforsamling 2023

Generalforsamlingen blev afholdt den 16. marts 2023.

Der var fremmødt 16 medlemmer inkl. bestyrelsen

Formandens beretning, regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger

Hvis du gerne vil se regnskab for 2022 og budget for 2023, så udfyld skabelonen under kontakt. Herefter vil du modtage det på mail.

Til bestyrelsen blev Steen Paulsen og Per Bach genvalgt.

Som suppleanter blev Jørn Søndergaard og Bruno Mølgaard genvalgt

Som revisorer blev Allan Jensen og Anders Larsen genvalgt