Priser og takstblad

Priser 2021

Priser på TV pakker i 2021.

Grundpakken:   kr. 150,- pr. måned

Mellempakken: kr. 385,- pr. måned

Fuldpakke:         kr. 498,- pr. måned

 

Eksempler på Internet priser hos Stofa i 2021

4Mbit /  1Mbit            Gratis, hvis du har en TV pakke (25,- pr. måned hvis du har WiFi tilkoblet)

30Mbit / 30Mbit        239,- pr. måned

50Mbit / 50 Mbit       259,- pr. måned

200Mbit / 50 Mbit     279,- pr. måned

300Mbit / 50 Mbit     349,- pr. måned

Takster i 2021

Vi fastholder i samarbejde med Stofa samme priser på TV pakker i 2021 som vi havde i 2020.

Priser pr. måned medregnet kontingent til Aabybro Antennelaug:

  • Grundpakken:   kr. 150,00 pr. måned
  • Mellempakken: kr. 385,00 pr. måned
  • Fuldpakken:      kr. 498,00 pr. måned

Opkrævning:

Opkræves af Stofa pr. kvartal

Pakkeskift:

Gebyr for ændring til større pakke: kr. 0,00
Gebyr for ændring til mindre pakke: kr. 0,00 (max en gang pr. år) - ellers er prisen: 299,00

Nyt medlem, hvor en tidligere etableret tilslutning kan genbruges:

kr. 0,00

Nyt medlem inden for foreningens dækningsområde i det etablerede anlæg:

kr. 0,00

Prisen dækker stikledningskabel samt 1 stikdåse, monteret ved gennemboring af ydermur, således at stikdåsen placeres umiddelbart indenfor gennemboringen. Uden gravearbejde på privat grund.

Såfremt stikledningen ønskes ført over loft eller kælder, vil dette medfører en merpris som betales efter regning.

Åbne / lukkegebyr: 
kr. 0,00

Rykkergebyr:
kr. 100,00

Ny udstykning:
kr. 0,00

Service:
Ved bestilling af service hos Stofa måler de til og med 1. stik inde i huset UDEN betaling. Hvis der er problemer her, så udbedres de af Stofa uden betaling. Dog skal man være opmærksom på, at skal der en ny stikledning ind ude fra vejen så skal man selv "grave" kablet ned på egen grund. dvs. Stofa vil i givet fald trække et kabel over fliser/jorden og ind til huset.

Yderligere udbedring af problemer og aftaler med Stofa må forventes at blive på regning.

Alle priser er oplyst med moms.

Se også Stofa hjemmeside for gebyrer og priser her https://stofa.dk/hjaelp/gebyrer