Priser og takstblad

Priser 2024 (Fra 1. april)

Priser på TV pakker i 2024.

Grundpakken:   kr. 218,- pr. måned

Mellempakken: kr. 474,- pr. måned

Fuldpakke:         kr. 689,- pr. måned

 

Internet priser hos Norlys i 2024

4Mbit /  1Mbit            Gratis, hvis du har en TV pakke (25,- pr. måned hvis du har WiFi tilkoblet)

100Mbit / 50Mbit        229,- pr. måned

200Mbit / 50 Mbit       269,- pr. måned

500Mbit / 50 Mbit       289,- pr. måned

1000Mbit / 100 Mbit   319,- pr. måned

Takster i 2024 (Fra 1. april)

Priser pr. måned medregnet kontingent til Aabybro Antennelaug:

  • Grundpakken:   kr. 218,00 pr. måned
  • Mellempakken: kr. 474,00 pr. måned
  • Fuldpakken:      kr. 689,00 pr. måned

Opkrævning:

Opkræves af Norlys pr. kvartal

Pakkeskift:

Gebyr for ændring til større pakke: kr. 0,00
Gebyr for ændring til mindre pakke: kr. 0,00 (max en gang pr. år) - ellers er prisen: 299,00

Nyt medlem, hvor en tidligere etableret tilslutning kan genbruges:

kr. 0,00

Nyt medlem inden for foreningens dækningsområde i det etablerede anlæg:

kr. 0,00

Prisen dækker stikledningskabel samt 1 stikdåse, monteret ved gennemboring af ydermur, således at stikdåsen placeres umiddelbart indenfor gennemboringen. Uden gravearbejde på privat grund.

Såfremt stikledningen ønskes ført over loft eller kælder, vil dette medfører en merpris som betales efter regning.

Åbne / lukkegebyr: 
kr. 0,00

Rykkergebyr:
kr. 100,00

Ny udstykning:
kr. 0,00

Service:
Ved bestilling af service hos Norlys måler de til og med 1. stik inde i huset UDEN betaling. Hvis der er problemer her, så udbedres de af Norlys uden betaling. Dog skal man være opmærksom på, at skal der en ny stikledning ind ude fra vejen så skal man selv "grave" kablet ned på egen grund. dvs. Norlys vil i givet fald trække et kabel over fliser/jorden og ind til huset.

Yderligere udbedring af problemer og aftaler med Norlys må forventes at blive på regning.

Alle priser er oplyst med moms.

Se også Norlys hjemmeside for gebyrer og priser her https://norlys.dk/erhverv/hjaelp/el/afgifter-og-gebyrer/