Priser og takstblad

Priser 2020

Priser på TV pakker i 2020.

Grundpakken:   kr. 150,- pr. måned

Mellempakken: kr. 385,- pr. måned

Fuldpakke:         kr. 498,- pr. måned

 

Eksempler på Internet priser hos Stofa i 2020

4Mbit /  1Mbit            Gratis, hvis du har en TV pakke (25,- pr. måned hvis du har WiFi tilkoblet)

30Mbit / 30Mbit        239,- pr. måned

50Mbit / 50 Mbit       259,- pr. måned

200Mbit / 50 Mbit     279,- pr. måned

300Mbit / 50 Mbit     349,- pr. måned

Takster i 2020

Priser pr. måned medregnet kontingent til Aabybro Antennelaug:

  • Grundpakken:   kr. 150,00 pr. måned
  • Mellempakken: kr. 385,00 pr. måned
  • Fuldpakken:      kr. 498,00 pr. måned

Opkrævning:

Opkræves af Stofa pr. kvartal

Pakkeskift:

Gebyr for ændring til større pakke: kr. 0,00
Gebyr for ændring til mindre pakke: kr. 0,00 (max en gang pr. år) - ellers er prisen: 299,00

Nyt medlem, hvor en tidligere etableret tilslutning kan genbruges: kr. 0,00 

Ny kontrakt:

I det etablerede anlæg kr. 0,00.

Prisen dækker stikledningskabel samt 1 stikdåse, monteret ved gennemboring af ydermur, således at stikdåsen placeres umiddelbart indenfor gennemboringen. Uden gravearbejde på privat grund.

Såfremt stikledningen ønskes ført over loft eller kælder, vil dette medfører
en merpris som betales efter regning.

Åbne / lukkegebyr: 
kr.    0,00

Rykkergebyr:
kr.     100,00

Ny udstykning:

Kr. 0,00

Brugsretten kan ikke stilles i bero, jævnført vedtægterne.

 
Alle priser er oplyst med moms.

Se også Stofa hjemmeside for gebyrer og priser her https://stofa.dk/hjaelp/gebyrer