Priser og takstblad

Priser 2020

Priser på TV pakker i 2020.

Grundpakken kr. 150,- pr. måned

Mellempakken kr. 385,- pr. måned

Fuldpakke kr. 498,- pr. måned

 

Eksempler på Internet priser hos Stofa i 2020

4Mbit /  1Mbit            Gratis, hvis du har en TV pakke (25,- pr. måned hvis du har WiFi tilkoblet)

15Mbit / 15Mbit         199,- pr. måned (Kan ikke bestilles mere)

30Mbit / 30Mbit        219,- pr. måned

50Mbit / 50 Mbit       239,- pr. måned

100Mbit / 50 Mbit     279,- pr. måned

300Mbit / 50 Mbit    369,- pr. måned

 

 

Takster i 2020

Priser pr. måned medregnet kontingent til Aabybro Antennelaug:

  • Grundpakken kr. 150,00 pr. måned
  • Mellempakken kr. 385,00 pr. måned
  • Fuldpakken kr. 498,00 pr. måned

Opkrævning:

Opkræves af Stofa pr. kvartal

Pakkeskift:

Gebyr for ændring til større pakke: kr. 0,00
Gebyr for ændring til mindre pakke: kr. 299,00

Nyt medlem, hvor en tidligere etableret tilslutning kan genbruges: kr. 0,00 

Ny kontrakt:

I det etablerede anlæg kr. 0,00.

Prisen dækker stikledningskabel samt 1 stikdåse, monteret ved gennemboring af ydermur, således at stikdåsen placeres umiddelbart indenfor gennemboringen. Uden gravearbejde på privat grund.

Såfremt stikledningen ønskes ført over loft eller kælder, vil dette medfører
en merpris som betales efter regning.

Åbne / lukkegebyr: 
kr.    0,00

Rykkergebyr:
kr.     100,00

Ny udstykning:

Kr. 0,00

Brugsretten kan ikke stilles i bero, jævnført vedtægterne.

 
Alle priser er oplyst med moms.

Se også Stofa hjemmeside for gebyrer og priser her https://stofa.dk/hjaelp/gebyrer