Ved flytning

Medlemskab i fællesantennen

Da aftalen gælder for dig, som medlem i fællesantennen, og for din bolig, så er det vigtigt, hvis du flytter, at du hjælper kassereren Povl-Erik Høxbroe med oplysninger om overdragelse af medlemskabet til de nye beboere. Der er ingen afgifter i forbindelse hermed. Se også Vedtægter §6

Betingelsen for en gratis overdragelse, eller for at du er ude af medlemskabet

Overdragelse af medlemskabet fordrer naturligvis, at den nye boligejer ønsker at overtage medlemskabet. Det er dig, som afgående medlem, der skal varetage, at det nye medlem får en god start i medlemskabet og at du klart har aftalt overdragelsen med vedkommende, samt at kassereren er informeret. Ved overdragelse skal du informere det nye medlem om, hvor man henter information om Antenneforeningen Ølstykke Vest: hjemmesiden her, og i øvrigt sætte den nye boligejer ind i din boliginstallation og i forholdene som medlem i fællesantennen.

Du kunne i stedet vælge at opsige medlemskabet. Se regler herfor.

Medlemskabet er knyttet til boligadressen, det kan ikke medflyttes.

Ønskes ny regning fremsendt, fordi adressaten var tidligere boligejer, eller ønskes ny kvittering fremsendt og lignende ekstraservice, fra foreningen, eller fra Stofa, i forbindelse med en overdragelse, da kan der ventes et administrationsgebyr.

Untagelse ved samlet kontingentbetaling

Betales kontingentet til Antenneforeningen Ølstykke Vest indirekte, fx via huslejen, da kan du undlade at melde flytning til fællesantennen, da det er bolig­eje­ren der har aftale med foreningen, Antenneforeningen Ølstykke Vest, om medlemskab for boligens beboere. Det gælder også for boligforeninger med samlet kontingentbetaling.

Abonnement hos Stofa

Har du tv-abonnenemt, bredbånd eller telefoni via fæl­les­an­ten­nen da se også dine aftalevilkår hos Stofa. Flytter du til en adresse, hvor Stofa også er repræsenteret, da eventuel check med Stofa KundeService om du kan medflytte dit abonnement og lånte udstyr fra Stofa. Også her gælder at medlemskabet i Antenneforeningen Ølstykke Vest er knyttet til boligadressen, det kan ikke medflyttes.